fbpx

Zgoda

Proszę potwierdzić swoje dane kontaktowe, a następnie odebrać email, by zweryfikować adres.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

I. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych Pana Krzysztofa Tuszewskiego, prowadzącego działalność pod firmą ITECO Service Krzysztof Tuszewski z siedzibą we Wrocławiu (52-413) ul. Dzierżonia 18, w celach marketingowych usług Administratora, przez okres trwania zgody.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”

II. „Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Pana Krzysztofa Tuszewskiego (ITECO Service Krzysztof Tuszewski) drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez ITECO Service Krzysztof Tuszewski w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)”

III. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pana Krzysztofa Tuszewskiego (ITECO Service Krzysztof Tuszewski) w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)”